Cum încarc un fișiser CSS doar pe o anumită pagină generată de Views

În template.php:

function MYTHEME_preprocess_views_view(&$vars) {

$view = &$vars['view'];
if ($view->name == 'YOURVIEWNAME') {
drupal_add_css(drupal_get_path('theme', 'MYTHEME') .'/css/YOURCSS.css');
}
}

Este valabil doar pentru respectiva pagină generată de Views. Codul este probat pe Drupal 7 cu Views 3. Trebuie înlocuite:

  • MYTHEME cu numele temei
  • YOURVIEWNAME cu numele View-ului respectiv
  • YOURCSS cu numele fișierului CSS dorit

Notă: calea spre fișier este validă pentru tema mea, adică /css/yourcss.css. Posibil să aveți fișierul în altă parte și veți fi nevoiți să schimbați calea.